כיתוב לוגו

פרויקטים

המוסד לביטוח לאומי | ניתוח ועיצוב מחדש של תהליכי הטיפול בגמלאות

מטאור מלווה את המוסד לביטוח לאומי בפרויקט ברמה הלאומית אשר במסגרתו מתוכננת החלפה של כל מערכות הליבה של המוסד. עבודת הייעוץ החלה בבחינת תהליכים חוצי ארגון והכנה והובלה של תהליך RFI בינלאומי לבחינת פתרונות למימוש שדרוג המערכות. במקביל לתהליך ה- RFI בוצע תהליך עיצוב מחדש (Re-Engineering) של חלק מתהליכי הגמלאות על מנת להתאימם לדרישות חוק הביטוח הלאומי ולייעל את הטיפול בתביעות האזרחים.

לאחר קבלת ההחלטה על ידי המוסד לביטוח לאומי, לבצע פיתוח עצמי מחדש של מערכות הליבה על בסיס תשתיות טכנולוגיות עדכניות (אישור תכנית רב שנתית – תכנית תבל), המשיכה מטאור במתן שירותי ניהול וייעוץ מקצועי, ובכלל זה:

  • סיוע בבנייה של מתודולוגיות אפיון, עיצוב ופיתוח הן בסביבת ה- Mainframe והן בסביבה הפתוחה (Java).
  • הנחיה וסיוע בבנייה של תכנית פיתוח בגישת Agile, כולל הגדרת נהלי פיתוח והבטחת איכות (תכנון מערך הסקרים).
  • תכנון ארכיטקטורה יישומית בגישת SOA למימוש של מערכת ליבה אינטגרטיבית אחת (אשר תאחד בתוכה פעילות המבוצעת בעשרות מערכות כיום).
  • ביצוע סקר שוק מקיף בתחום מוצרי תשתית, כתיבה וניהול מכרזים לבחירת תשתיות טכנולוגיות, כגון: מנוע תהליכים (BPM), מנוע חוקים עסקיים (BRM) ותשתיות קישוריות (ESB) למימוש הארכיטקטורה המוצעת.
  • ייעוץ וניהול הבחירה של כלים לניהול מחזור הפיתוח ובכלל זה בחירה של כלים לניהול תצורה (הן בסביבת ה-MF והן בסביבה הפתוחה), כלי בדיקות וכלים להבטחת איכות.
  • ייעוץ וסיוע בניהול הפרויקט ובכלל זה השתתפות והכנת מצגות לפורומים של מינהלת הפרויקט וועדת ההיגוי של הפרויקט בראשות מנכ"לית המוסד.

 

חזרה