כיתוב לוגו

פרויקטים

המשרד להגנת הסביבה | בניית ארכיטקטורה יישומית

מטאור מלווה ומייעצת למשרד להגנת הסביבה בתחום מערכות המידע הגיאוגרפיות משנת 2005. עבודת הייעוץ החלה בהכנת תכנית אב לשדרוג מערכת ה-GIS  של המשרד. תכנית האב כללה המלצות לשדרוג מערכת המידע עצמה, קישורה למערכות מידע אחרות בארגון והמלצות הנוגעות לתהליכי קליטת הנתונים והפצתם במשרד. מטאור תכננה את הארכיטקטורה היישומית של המערכת המבוססת על שילוב של ArcGIS Server עם בסיס הנתונים הארגוני Oracle ועם ממשקים למערכות המידע התפעוליות בארגון. מטאור מימשה בארכיטקטורה זו את הגישה הרואה במערכות ה-GIS כחלק משלים למערכות המידע הארגוניות להצגה של הנתונים התפעוליים הארגוניים על גבי מפה ולאפשר ניתוח מרחבי של נתונים אלו. מטאור הכינה מסמך דרישות מפורט שעל בסיסו הוכן מכרז לשדרוג מערכת ה-GIS. הפרויקט וליוותה את תהליך בחירת הספק. ממועד בחירת הספק, מטאור ליוותה את פרויקט הפיתוח ומספקת שירותי ליווי מקצועי בבדיקת מסמכי האפיון, בדיקות הקבלה של המערכת ויעוץ שוטף לניהול הפרויקט.

חזרה