כיתוב לוגו

פרויקטים

משרד התמ"ס | אפיון כלל מערכות המחשוב

מטאור הכינה עבור משרד התמ"ס מכרז לפיתוח מחדש ותחזוקה בשיטת מיקור חוץ של כל מערכות המחשוב של המשרד. עבודת הייעוץ החלה בביצוע תיעוד של כלל תהליכי העבודה של משרד התמ"ס על כלל יחידותיו ואגפיו, ביצוע אפיון מחדש (Re Engineering) לתהליכים תוך התאמתם לדרישות פונקציונאליות עדכניות ותהליכי עבודה משופרים. העבודה התייחסה הן למערכות ייעודיות של המשרד (כגון : סחר פנים, סחר חוץ, יבוא, אזורי פיתוח, מפעלים וכו') והן למערכות המנהליות של המשרד (כגון : אמרכלות, גזברות, או"ש, כ"א, משרד ממוחשב וכו').

לאחר השלמת אפיון תהליכי העבודה נכתב מכרז לפיתוח והקמה של המערכת ותפעול שלה באחריות כוללת במודל מיקור חוץ (Outsourcing). במסגרת מסמכי המכרז הוגדרו הארכיטקטורה היישומית של המערכת ותוכננו התשתיות הטכנולוגיות של הפרויקט ממרכז המחשבים ועד לעמדות הקצה. בנוסף נבנה מודל כלכלי מפורט לתשלום לספק הזוכה והתאמת התשלום לרמת השירות (מנגנון קנס/פרס) ולהיקף הפעילות (מנגנון גריעה/הוספה).

חזרה