כיתוב לוגו

פרויקטים

משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי | אפיון מחדש של תהליכים לכלל מערכות המחשוב

מטאור הכינה עבור משרד המשפטים מכרז לפיתוח מחדש ותחזוקה בשיטת מיקור חוץ של כל מערכות המחשוב של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי. עבודת הייעוץ החלה בביצוע תיעוד של כלל תהליכי העבודה של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, ביצוע אפיון מחדש (Re Engineering) לתהליכים תוך התאמתם לדרישות פונקציונאליות עדכניות ותהליכי עבודה משופרים.

לאחר השלמת אפיון תהליכי העבודה, נכתב מכרז לפיתוח והקמה של המערכת ותפעול שלה באחריות כוללת במודל מיקור חוץ (Outsourcing). במסגרת מסמכי המכרז הוגדרו הארכיטקטורה היישומית של המערכת ותוכננו התשתיות הטכנולוגיות של הפרויקט ממרכז המחשבים ועד לעמדות הקצה. בנוסף נבנה מודל כלכלי מפורט לתשלום לספק הזוכה והתאמת התשלום לרמת השירות (מנגנון קנס/פרס) ולהיקף הפעילות (מנגנון גריעה/הוספה).

חזרה