כיתוב לוגו

פרויקטים

משרד הבינוי והשיכון | אפיון מערכת ממוחשבת לאגף להסדרת התיישבות הבדווים

חברת מטאור אפיינה את תהליכי העבודה ואת המערכת הממוחשבת התומכת בהם עבור האגף להסדרת התיישבות הבדווים במשרד השיכון. תהליך האפיון התנהל במקביל לתהליך ההקמה של האגף. עבודת הייעוץ כללה אפיון תהליכי עבודה, הגדרת ארכיטקטורה יישומית המשלבת מערכת אלפאנומרית עם מערכת מידע גיאוגרפית (GIS), אפיון דרישות טכנולוגיות מתשתיות המערכת (שרתים, אחסון, תקשורת, אבטחה וכו') וכתיבת מכרז לפיתוח, הקמה ותחזוקה של המערכת.

מטאור ליוותה את תהליך בחירת הספק הזוכה, וממועד בחירת הספק, מטאור מובילה את פרויקט הפיתוח ומספקת שירותי ליווי מקצועי בתחומי תוכן (ייעוץ ובקרה של מסמכי האפיון) ובתחומים טכנולוגיים (תכנון תשתיות תוכנה, תכנון מפורט של ארכיטקטורת חומרה, ניתוח Sizing והבטחת ביצועים וכד') ומספקת לאגף להסדרת התיישבות הבדווים שירותי ניהול פרויקט.

חזרה