כיתוב לוגו

פרויקטים

משרד הפנים | אפיון מערכת מבא"ת

מטאור הובילה עבור משרד הפנים בשנים 2004 עד 2010 את הקמת מערכת מבא"ת (מבנה אחיד לתוכנית) – מערכת ממוחשבת התומכת בנוהל מבא"ת המגדיר מראש פורמט הגשה דיגיטאלי של תכניות בינוי ערים לוועדות התכנון המחוזיות.

במסגרת עבודת הייעוץ אפיינה מטאור מערכת ממוחשבת חדשה אשר תתמוך בתהליכים הנגזרים מנוהל מבא"ת. התהליך כלל תכנון של הארכיטקטורה היישומית של המערכת תוך שילוב בין מערכת אלפאנומרית למערכת GIS אשר מציגה את תכניות בינוי הערים המוגשות ותכנון הארכיטקטורה הטכנולוגית של המערכת.

בהמשך כתבה מטאור מכרז לפיתוח והקמה של המערכת ותחזוקה שלה לתקופה של 5 שנים. ממועד בחירת הספק, הובילה מטאור את פרויקט הפיתוח וסיפקה שירותי ליווי מקצועי בתחומי תוכן (ייעוץ ובקרה של מסמכי האפיון, גיבוש תפישת ממשק משתמש) ובתחומים טכנולוגיים (תכנון תשתיות תוכנה וחומרה, ניתוח Sizing והבטחת ביצועים וכד') וסיפקה שירותי ניהול פרויקט למשרד.

מטאור לוותה את הפרויקט עד עלייה מוצלחת לאוויר בשנה 2010.

חזרה