כיתוב לוגו

פרויקטים

משרד התמ"ת | תכנית מחשוב רב-שנתית ותכנון ארכיטקטורה

במסגרת העבודה, מטאור עסקה בפיתוח תפישת מחשוב למשרד התעשייה והמסחר שבבסיסה מערך מידע מרכזי-לאומי של מפעלים ועסקים.

העבודה כללה את הפעילויות הבאות:

  • גיבוש ארכיטקטורת מחשוב לכלל מערכות המשרד.
  • מיפוי התהליכים הנוכחיים, ואפיון התהליכים העתידיים במשרד.
  • זיהוי ועיצוב ישויות המידע המרכזיות.
  • איתור מקורות מידע פנימיים וחיצוניים לפיתוח מאגר המידע המרכזי.
  • אפיון-על של כלל המערכות במשרד.
  • בניית תכנית עבודה לחמש שנים.
  • ניתוח עלויות ותכנון תקציבי פיתוח ותפעול לחמש שנים.
  • ליווי הנהלת המשרד ואגף מערכות-מידע בתהליך.

 

חזרה