כיתוב לוגו

פרויקטים

מגדל חברה לביטוח | ליווי תהליך בחירת ספק שירותי מחשוב

חברת מטאור התבקשה ללוות את מגדל בתהליך הכנת מכרז מיקור חוץ לכלל שירותי המחשוב בחברה. בתהליך זה גיבשה מטאור יחד עם מגדל את מפרט השירותים ואת מנגנוני מיקור החוץ השונים.

לאחר פרסום המכרז ניהלה מטאור את תהליך המכרז, ולאחר הגשת ההצעות ניהלה את תהליך ניתוח ההצעות וההשוואה ביניהן בהתאם לקריטריונים מוגדרים מראש ובהתאם למפ"ל שפורסם במסמכי המכרז. בנוסף כלל תהליך הבחירה גם מפגשים בהם הציגו המציעים את תפישתם המקצועית וכן את הצוות המוצע. בסיום תהליך זה גיבשו מטאור וצוות מגדל המלצה לגבי הספקים הזוכים.

חזרה