כיתוב לוגו

פרויקטים

קרן גמלאות מרכזית | ניהול פרויקט הקמת מערכת ארכיב וניהול תהליכים וסריקת תיקי עמיתי הקרן

חברת מטאור הכינה מסמך חקר ישימות לבדיקת כדאיות פרויקט זיעור וסריקת המסמכים והקמת מערכת ארכיב בקרן (כולל בחינת כדאיות דילול). במסגרת העבודה נבחנו החלופות הטכנולוגיות, ההיבטים המשפטיים, התהליכיים והכלכליים של סריקת מסמכי הקרן וניהולם במערכת ניהול מסמכים ותהליכים. בסיום התהליך הוצג מסמך מסכם להנהלת הקרן והוחלט לצאת לשני פרויקטים לסריקה והקמת מערכת ניהול מסמכים ותהליכים.

בהתאם להחלטת הנהלת הקרן הכינה וניהלה חברת מטאור (כולל מו"מ עם הספקים) שני מכרזים (הקמת מערכת ארכיב ניהול תהליכים וכן מכרז לסריקת מסמכי הקרן). התהליך כלל: אפיון דרישות וכתיבת שני מכרזים, ניהול תהליך הפרסום וההבהרות, בחינת ההצעות, ניהול מו"מ עם הספקים וליווי תהליך ההתקשרות עימם.

לאחר בחירת הספקים ניהלה חברת מטאור את שני הפרויקטים מטעם הלקוח והייתה אחראית הן על פעילות הלקוח והן על פעילות הספקים (ספק המערכת ולשכת הסריקה). ניהול הפרויקטים כלל בקרה וליווי שוטף של הפעילות בפרויקטים, ליווי ובקרה של תהליך הסריקה והתוצרים, אישור תוצרי הסריקה, ליווי ואישור אפיון המערכת, ניהול ישיבות סטאטוס עם הספקים, בדיקות קבלה, ליווי הדרכה והטמעה של המערכת ועוד.

חזרה