כיתוב לוגו

פרויקטים

DBQ | הקמת מערכת ארכיב וניהול תהליכים וסריקת תיקי עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות

חברת מטאור נבחרה להוביל את פרויקט הקמת מערכת ניהול המסמכים והתהליכים ואת תהליך הסריקה של תיקי העמיתים והמעסיקים בקרנות הפנסיה הוותיקות (6 קרנות). במסגרת הפרויקט נדרשה חברת מטאור לאפיין את דרישות הלקוח מהמערכת, להגדיר ולאפיין את תהליך הסריקה, להכין ולנהל שני מכרזים, לנהל את פרויקט ההקמה של המערכת ואת פרויקט הסריקה. חברת מטאור הכינה וניהלה (כולל מו"מ עם הספקים) שני מכרזים (הקמת מערכת ארכיב ניהול תהליכים וכן מכרז לסריקת מסמכי הקרן). התהליך כלל: אפיון דרישות וכתיבת שני מכרזים, ניהול תהליך הפרסום וההבהרות, בחינת ההצעות, ניהול מו"מ עם הספקים וליווי תהליך ההתקשרות עימם. לאחר בחירת הספקים ניהלה חברת מטאור את שני הפרויקטים מטעם הלקוח והייתה אחראית הן על פעילות הלקוח והן על פעילות הספקים (ספק המערכת ולשכת הסריקה). ניהול הפרויקטים כלל בקרה וליווי שוטף של הפעילות בפרויקטים, ליווי ובקרה של תהליך הסריקה והתוצרים (כ- 120 מיליון דפים), אישור תוצרי הסריקה, ליווי ואישור אפיון המערכת, ניהול ישיבות סטאטוס עם הספקים, בדיקות קבלה, ליווי הדרכה והטמעה של המערכת ועוד.

בנוסף לאמור לעיל נתבקשה חברת מטאור להכין ולנהל מכרז לגניזת מסמכי קרנות הפנסיה בארכיבים פרטיים. במסגרת זאת, בוצעה סקירה של החומרים והחלופות הקיימות בשוק, הוכן ונוהל מכרז גניזה (כולל מו"מ) ובוצע ליווי של העברת החומרים אל הארכיב הזוכה. 

במסגרת תהליך הסריקה ביצעה מטאור בקרה על הוצאת החומר מהארכיבים והקרנות, בקרה על קליטת החומר בלשכות הסריקה, בקרה על תהליך תוצרי הצילום, בקרה על תהליך סריקת הסרטים, בקרה על תהליך המפתוח ותוצריו, בקרה על קליטת החומר למערכת הארכיב ובקרה על החזרת החומר לבתי הארכיב.

חזרה