כיתוב לוגו

פרויקטים

אופאל | הכנה וליווי מכרז לסריקת שוטפת של מסמכי עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות (שמונה קרנות פנסיה)

במסגרת הפרויקט הכינה וניהלה חברת מטאור מכרז לסריקה שוטפת של מסמכי הקרנות, ניהלה את תהליך המכרז והמו"מ עם הספקים וליוותה את שלביו הראשונים.

חזרה