כיתוב לוגו

פרויקטים

אקסלנס נשואה | מערכת ניהול תעודות סל

חברת קסם, חברת תעודות הסל של בית ההשקעות אקסלנס-נשואה, גיבשה מסמך דרישות ראשוני להקמת מערכת ייחודית ומתקדמת הכוללת הבניה של לוגיקה מורכבת ויכולת בקרה והתראות בזמן אמת. חברת מטאור אפיינה את המערכת הנדרשת והכינה מסמך בקשה להצעות (RFP) על בסיס אפיון זה.

בהמשך בוצעו על ידי מטאור הפעולות הבאות:

  • השתתפות בקביעת קריטריונים לבחירת ספק מבין המציעים שענו לבקשה.
  • השתתפות בתהליך בחירת ספק,
  • הגדרת תכולה ומבנה של מסמך האפיון המפורט.
  • בקרת איכות של מסמך האפיון המפורט.
  • ניתוח פערים בין הדרישה לבין מסמך האפיון.
  • בקרה שוטפת על תכנית העבודה והתקדמות הפרויקט

 

חזרה