כיתוב לוגו

פרויקטים

כלל בריאות | ניתוח ועיצוב תהליכי עבודה

במהלך פרויקט איחוד מערכות הליבה של כלל בריאות למערכת אינטגרטיבית אחידה, נבחרה חברת מטאור לסייע בניהול השינוי ובכלל זה; ניתוח והבניית תהליכי העבודה הפנימיים והחיצוניים וכתיבת נהלי עבודה.
העבודה כללה ניתוח והבניית תהליכי העבודה העסקיים-ארגוניים לקראת הטמעת המערכת החדשה, תיעוד החומר שנאסף (בשיטת Mind Mapping), איתור פערים (חריגות, סתירות, אי התאמות), הבניית תהליכי עבודה למסגרת מוסדרת (בהתאם למתודולוגיית מטאור לעיצוב תהליכי עבודה וכתיבת נהלים P-MAD), זיהוי וניתוח השינוי, כתיבת ועריכת נהלי עבודה.  
חזרה