כיתוב לוגו

פרויקטים

אי.בי.אי. | מיפוי תהליכי עבודה

מטאור ליוותה את חברת IBI בניתוח ומיפוי תהליכי עבודה. העבודה כללה את הפעולות הבאות: לימוד תהליכי העבודה הקיימים באמצעות ראיונות עם בעלי תפקידים מרכזיים ועם מבצעי הפעילויות ומעבר על מסמכים רלבנטיים,  פרוק התהליכים לפעילויות בסיסיות, איתור פעילויות חסרות, איתור פעילות מיותרות ו גיבוש המלצה על שינוי/הוספת/גריעת תהליכים או פעילויות.

חזרה