כיתוב לוגו

פרויקטים

בנק לאומי | פרויקט נוג"ה (מחשוב קופות-הגמל)

בנק לאומי בחר בפרויקט נוגה, כפרויקט ה"דגל" למימוש טכנולוגיות ומתודולוגיות חדשות. תוך כדי תהליך העבודה, נקלע הפרויקט לבעיות טכנולוגיות ויישומיות. במסגרת מדיניות אבטחת האיכות ובמסגרת מינהלת הפרויקט נבחרה חברת מטאור לביצוע תהליך ניהול סיכונים לקראת התארגנות מחודשת למימוש הפרויקט. במסגרת זו בוצעה סדנה של ניהול סיכונים אשר היוותה בסיס להיערכות מחודשת לביצוע הפרויקט.

בין הפעילויות שבוצעו במסגרת העבודה :

  • איתור סיכונים יישומיים-פרוייקטליים.
  • דירוג הסיכונים היישומיים-פרוייקטליים (בשיטת Saaty).
  • גיבוש המלצות ותכניות פעולה לגידור הסיכונים היישומיים-פרוייקטליים, כולל שילוב בתכנית העבודה של הפרויקט.
  • ניתוח הבעיות אשר יצרו עיכובים ושינויים בתהליכי העבודה.
  • היערכות לתהליך של ניהול סיכונים בתחום הייצור (תכנון המעבר מפיתוח לייצור).
  • הסדנה בוצעה בשיתוף גורמי בנק לאומי והספק המבצע ביחד.  
חזרה