כיתוב לוגו

פרויקטים

הבנק הבינלאומי | פרויקט הקמת מחסן נתונים (DWH)

הקמת מחסן נתונים לארגונים, הוא מן הפרויקטים התשתיתיים החשובים ביותר להנהלות ארגונים. הדברים אמורים במיוחד לבנקים ומוסדות פיננסיים עתירי  מידע.  ניהול  הסיכונים  בוצע ביוזמת  פונקציית הבקרה של חברת  מת"ף, שאחראית על ביצוע הפרויקט.

העבודה כללה את הפעילויות והתוצרים הבאים:

  • קיום מחזור בסיסי ראשון ובו שלוש סדנאות: איתור ומיפוי סיכונים, דירוג ופיתוח תוכניות פעולה.
  • הפעילות החלה תוך כדי ביצוע הפרויקט.
  • שלוש הסדנאות התקיימו ברציפות במשך חודש ימים.
  • מנהל הפרויקט נבחר כמשתמש מרכזי – ראש אגף כספים בבנק.
  • בתהליך השתתפו לצד חברת מת"ף המבצעת, גם גורמים בכירים מצד המשתמשים.
  • נבנו תוכניות פעולה לסיכונים מדרגה ראשונה ושניה.
  • אחת מתוכניות הפעולה המרכזיות – שילוב והעמקת מחויבות ההנהלה בתהליך הפרויקט.
חזרה