כיתוב לוגו

פרויקטים

בנק לאומי | פרויקט שוק ההון

חברת מטאור סיפקה שירותי ניהול ובקרת פרויקט לבנק לאומי ולחברות שוק ההון שבבעלותו (פיא ופסגות) בפיתוח של מערכת חדשה עבור חברות שוק ההון של הבנק. במסגרת עבודת הייעוץ הובילה מטאור תהליך בחינת חלופות (פיתוח או בחירה בחבילת מדף) עבור חברות שוק ההון עד להחלטה על פיתוח מערכת באמצעות בית תוכנה.

עם ההחלטה על תהליך של פיתוח עצמי, הובילה מטאור את תהליך הגדרת הדרישות והכנת מסמכי הייזום, בנייה של מודל לביצוע שירותי תפעול ותחזוקה בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), הפעילה את ועדות היגוי ומשתמשים, ניהלה את המו"מ מול ספקים פוטנציאליים ואת גיבוש הסכם ההתקשרות בין הבנק לספק הזוכה.

לאחר בחירת הספק, ביצעה מטאור בקרת איכות ופיקוח על הספק המבצע (בשיטת שילוב מערכות במחיר קבוע), השתתפה השתתפות  פעילה בכל שלבי  אפיון  העל  והאפיון המפורט, סיפקה שירותי ניהול משרד מפקח על הפרויקט (Project Office) וביצעה בקרה להבטחת קיום נהלי בנק לאומי וקישוריות למערכות התפעוליות של הבנק.

מטאור המשיכה בהובלת הפרויקט עד לעלייה לאוויר והפעלת המערכת החדשה ולאחר מכן סיפקה שירותי ליווי שוטף בתקופת ההפעלה הראשונית של המערכת.

חזרה