כיתוב לוגו

פרויקטים

בנק לאומי | Sub-Custody

בבנק לאומי החליט להקים מערכת להצגת דוחות ללקוחות ה-sub-Custody של לאומי בעולם. תחום ה-Sub-Custody בלאומי מספק ללקוחות מוסדיים בעולם (בתי השקעות, קרנות פנסיה וכו') שירותים של פעולות בבורסה לניירות ערך בתל אביב וכן שמירה ואחזקה של נירות ערך. מערכת הצגת הדוחות נועדה לאפשר ללקוחות המוסדיים לקבל מידע על נירות הערך אותם הם מחזיקים, פעולות שבוצעו בניירות אלו ומידע מנהלי נוסף. לאומי החליט להקים את המערכת על בסיס כלי קיים ולקראת בחירת הכלי ביצעה מטאור, ביחד עם לאומי תהליך של הגדרת הצרכים של היחידה העסקית ותהליך של איתור וזיהוי כלים העונים על דרישות אלו. כלים העונים על דרישות אלו אותרו רק בקרב בתי תוכנה בחו"ל. בשלב ראשון של התהליך, הכינה מטאור מסמך RFI  בו פורטו הדרישות הפונקציונליות של היחידה העסקית מהמערכת, דרישות אינטגרציה למערכות הקיימות בלאומי וכן דרישות עסקיות של לאומי. מסמך זו הופץ ל-7 חברות שהתבקשו להציע כלים למימוש מערכת זו. לאחר בדיקת המענים נבחרו 3 חברות להמשך תהליך הבחירה. בשלב השני מטאור הכינה מסמך בקשה להצעת מחיר שכלל דרישות פונקציונליות מפורטות, דרישות אינטגרציה ואבטחת מידע ודרישות עסקיות למימוש הפרויקט כולל דרישה לבחירה באינטגרטור מקומי שיהיה אחראי ליישום המערכת בלאומי. המענים לדרישות נרשמו בגיליון Excel כאשר לכל דרישה ניתן משקל יחסי ומוחלט, המענים נבחנו נוקדו על ידי צוות הבדיקה של לאומי. בשלב השלישי מטאור ערכה סדנאות להצגה של הכלי והמענה לדרישות ללאומי. סדנאות אלו בוצעו עם שתי הספקיות שעברו שהציגו מענה לבקשה להצעות מחיר ועלו לשלב זה. מטרת הסדנאות הייתה לספק לשני הצדדים היכרות טובה יותר זה עם זה כאשר לאומי יכיר טוב יותר את הפתרון המוצע ולאפשר לחברה להכיר טוב יותר את הדרישות של לאומי כך שהצעת המחיר תהיה אמינה יותר. במהלך הסדנאות, הציגו החברות את הכלים והמענה שלהם לדרישות, ניתנה אפשרות ליחידה העסקית להתנסות בכלים המוצעים ונערכו דיונים עם היחידות הטכנולוגיות של לאומי להבהרת הדרישות הטכנולוגיות והפרויקטליות. סדנאות אלו רוכזו ונוהלו על ידי מטאור לשביעות רצונם של החברות המציגות ושל לאומי. בשלב הרביעי ביקרו נציגי לאומי אצל החברות ולקוחות נבחרים. התרשמות של נציגי לאומי מביקורים אלו תועדה ונשקלה גם היא בתהליך הבחירה. חברת מטאור סיכמה את תוצאות הניקוד והציגה אותן בפני הנהלת הפרויקט בלאומי. בסיום התהליך בוצע מו"מ עם אחת החברות, נחתם עמה חוזה והחברה החלה בביצוע הפרויקט. חברת מטאור מלווה את הפרויקט מאז תחילתו.

חזרה