כיתוב לוגו

פרויקטים

בנק לאומי | אפיון ועיצוב מערך אתרי האינטרנט הבנקאיים

חברת מטאור ליוותה את הנהלת הבנק לאורך כל שלבי הפרויקט, החל משלב הייזום ובחינת אופן הפיתוח – ע"י ספק חיצוני או בפיתוח פנימי. לאחר בחינת המורכבות והסיכונים הכרוכים בכל אחת מהחלופות, הוחלט על שימוש בשירותיו של ספק חיצוני בשילוב ובניהול מומחי ה-I.T של לאומי ויועצי מטאור. מטאור ביצעה בחינה של מוצרי תשתית וספקים העונים לדרישות לפרויקט שבסופה נבחרה חברת מטריקס המייצגת את מוצר Corillian Online – תשתית אפליקטיבית לפיתוח אתרי אינטרנט בנקאיים מבית חברת Fiserv האמריקאית. לאחר התנעת הפרויקט הובילו יועצי מטאור לצד עובדי מטריקס את אפיון המודולים והשירותים המרכזיים והמורכבים ביותר במערכת. במסגרת פעילות זו הכינה מטאור תיקי אפיון מפורטים עבור שירותי התוכן הדיגיטליים החדשניים של לאומי. בנוסף, ליוותה מטאור את הנהלת הבנק במסגרת וועדת ההיגוי של הפרויקט וביצעה אחת לתקופה סדנאות לניהול סיכונים בהשתתפות הלקוח והספק.

 

חזרה