כיתוב לוגו

פרויקטים

בנק לאומי | בחינת מיצוב אגף או"ש

במסגרת מדיניות אגף ארגון ושיטות בבנק לאומי לבחינה ושיפור מתמיד של השירות ללקוחותיו, החליטה הנהלת האגף לבחון את האופן בו הוא נתפש בעיני לקוחותיו ואת מידת עמידתו בקיום ערכיו. לצורך הובלת בחינה זו נבחרה חברת מטאור כגורם חיצוני ואובייקטיבי.

יועצי מטאור קיימו סדרת מפגשים עם בעלי התפקידים הבכירים באגף במטרה ללמוד את פעילותו. בשלב הבא גיבשו יועצי מטאור סקרי עמדות שהופצו בקרב כלל לקוחות האגף. עם קבלת סקרי העמדות המלאים, ביצעו יועצי מטאור ניתוח סטטיסטי מקיף שסיפק תמונת מצב על תפישת הלקוחות את האגף בתחומים שונים. לאור התוצאות נכתב דוח המלצות מקיף לשיפור וייעול עבודת האגף בממשקים מול לקוחותיו.

חזרה