כיתוב לוגו

פרויקטים

בנק דיסקונט | ניתוח ועיצוב מחדש של תהליכי העבודה במחלקת קופ"ג

שינויי החקיקה בתחום העיקולים ובתחום ניהול קופות הגמל הובילו את הבנק לבחינת ההיערכות של מחלקת קופות גמל. חברת מטאור הגישה להנהלת הבנק דוח אשר כלל שינויים ארגוניים ועיצוב מחדש של תהליכי העבודה תוך התבססות על יכולות טכנולוגיות ועל העמקת השימוש בשירותי בנקאות ישירה.

במסגרת העבודה בוצעו הפעילויות הבאות:

  • מיפוי תהליכים ומדידת תפוקות במצב הקיים.
  • הגדרת יעדי חסכון נדרשים.
  • בחינת פתרונות אפשריים: באמצעות העברת הפעילות לסניפים או שימוש בטכנולוגיות בנקאות ישירה.
  • בניית מודל מובנה והדרגתי המעביר את כובד הפעילות מהסניפים למוקדי הבנקאות הישירה.
  • אפיון תהליכי עבודה חדשים.
  • הכנת דוח כלכלי להצדקת מימוש ההמלצות , כולל פירוט עלויות חד-פעמיות ועלויות שוטפות.

 

חזרה