כיתוב לוגו

פרויקטים

בנק מרכנתיל דיסקונט | ניהול סיכונים תפעוליים במערכות המידע

חברת מטאור נתבקשה לבצע סקר סיכונים תפעוליים בבנק מרכנתיל דיסקונט, כמתחייב מנוהל לניהול בנקאי תקין של בנק ישראל בפרק ניהול טכנולוגיות המידע. בעבודה זו גיבשה מטאור מודל המפרט את הסיכונים התפעוליים האפשריים בפעילות אגף מערכות המידע וכולל מתודולוגיה למדידה והערכה של סיכונים אלו. לאחר תיקוף המודל, ביצעה מטאור מדידה של הסיכונים, הערכתם והמלצה על תכניות עבודה לגידור וצמצום סיכונים אלו. תהליך המדידה, ההערכה והגידור בוצע לאורך מספר שנים כאשר בכל שנה נבדקה יעילות תכניות הגידור הקודמות ונבחנה הופעה של סיכונים חדשים שגם להם הוכנו תכניות גידור.

חזרה